Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

BİLİM KURULU

PROF. DR. ALİ SEYYAR

Sakarya Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalında öğretim üyesidir. 20’nin üzerinde kitabı ve 60’ın üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.

 
Detay...

PROF. DR. SAFFET SANCAKLI

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Dekan Yardımcılığı ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Arapça, İngilizce ve Sırpça dillerini bilmektedir. Çok sayıda yayını mevcuttur.

 
Detay...

DOÇ. DR. AHMET ALBAYRAK

Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi, Tasavvuf Psikolojisi, Pozitif Psikoloji Çerçevesinde Ruh Sağlığı ve Din İlişkisi ve Pastoral Psikoloji konularında akademik çalışmalar yapmaktadır.

 
Detay...

YRD. DOÇ. DR. SAADETTİN ÖZDEMİR

Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

 
Detay...

YRD. DOÇ. DR. M.NACİ KULA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Psikolojisi alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

 
Detay...

YRD. DOÇ. DR. HATİCE YILDIRIM SARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

 
Detay...

DR. MEHMET AYSOY

İki özürlü kardeşe sahip olan Mehmet Aysoy, hem akademik boyutuyla, hem de günlük hayatında yaşadığı olaylardan dolayı özürlüler ve yaşlılar sorunlarına vakıftır. Özürlüler İdaresi Başkanı olduğu dönemlerde farklı bir bürokrat anlayışına sahip olmuş olan Mehmet Aysoy, özürlü ve yaşlı hakları noktasında çok hassas davranmaktadır. Şimdiye kadar özürlüler meselelerine duyarsız kalan bürokrasi kesimiyle mücadele ederken, özürlü dernekleri tarafından da bu tutumundan dolayı destek görmüştür.

 
Detay...

DR. SERPİL BAŞAR

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  mezunudur. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdiği yıl başladığı tefsir yüksek lisans eğitimini “Kasımi Tefsiri’nde Sebeb-i Nüzul Problemi” tezi ile tamamlamıştır. Aynı üniversitede tefsir alanında “Erken Dönemde Kadınların Kur’an Yorumuna Katkıları” tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda  İzmir İl Müftülüğü merkez vaizi ve Aile İrşat Rehberlik Bürosu elemanı olarak görev yapmaktadır.

 
Detay...

AV. ARZU BESİRİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gönüllü olarak engelli haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor, makaleler ve yazılar yazmaktadır. Halen Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Programında yüksek lisans yapmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği dergisinde Temmuz 2009’ da yoksulluk ekseni üzerinde engellilerin eğitimi ve Güncel Hukuk dergisinde Eylül 2009’ da ötekilerin cinselliği adlı yayınlanmış iki makalesi vardır. Ayrıca www.sosyalhizmetuzmani.org ve www.sosyalsiyaset.net da çeşitli yazılar yazmaktadır.

 

Detay...

ZEKİ KARATAŞ

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü mezunudur. Çeşitli yerlerde sınıf öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Kurumlar arası geçiş yaparak Rize İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Şuanda Çayeli Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapmakta ve vekâleten İl Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca Rize Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimi görmekte ve www.manevisosyalhizmet.com sitesinin editörlüğünü yapmaktadır.

 

Detay...

DR. MEHMET NURULLAH KURUTKAN

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora mezunudur. Sağlık ve kalite konularında çeşitli çalışmaları mevcuttur. www.hastaguvenligimiz.com, www.profesyonalizm.com ve www.fuhus.org sitelerinin kurucu ve editörlüğünün yanısıra www.tumradder.net sitesi meslek sosyolojisi yazıları köşesi ve eğitim koordinatörlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

Detay...

DOÇ. DR. ADEM EFE

Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapmıştır. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi, doktorasını ise Uludağ Üniversitesi SBE Din Sosyolojisi Anabilim dalında tamamlamıştır. 1991-1994 yılları arasında İzmir Vali Nevzat Ayaz Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Din Sosyolojisi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2010 yılında Yard. Doç.; 2011 Ocak ayında da doçent oldu. Alanıyla ilgili Şam/Suriye, Bakü/Azerbaycan, Üsküp/Makedonya, Kosova ve Kırım’da çeşitli toplantılara katıldı. Üç kitabı, çok sayıda makale ve bildirisi olan Efe, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Detay...

HASAN YALÇINKAYA

Rotterdam İslam Üniversitesi'nde "İslami Manevi Rehberlik" alanında yüksek lisans mezunudur. Halihazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda teoloji öğretmenliği, manevi rehberlik ve danışmanlık, eğitim koordinatörlüğü gibi görevleri icra etmektedir. Birçok akademik makale ve sunumları bulunan Yalçınkaya, çok iyi derecede Hollandaca ve iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

 

Detay...

DOÇ. DR. ARSLAN KARAGÜL

1952 Ünye doğumlu olup 1983’ten beri Hollanda’da (Amsterdam) ikamet etmektedir. 1980 SamsunYüksek İslam Enstitüsü mezunu ve 1980-1983 Diyanet İşleri Başkanlığı istanbul Haseki Egitim Merkezi(Müftü ve Vaizler yetiştirme kursu) mezunu. 1983’te Diyanet Din Görevlisi olarak geldiği Hollanda’da 1985-87’de Amsterdam Üniversitesinde Hıristiyanlık üzerine yüksek lisansını ve 1988-94’te aynı Üniversitede İslam Din eğitimi konusunda doktorasını yaptı. 1995-2005 arası Amsterdam Dinler arası Eğitim Akademisinde İslam Din Dersi öğretmenliği yanında, Amsterdam ve Utrecht Akademi Hastanelerinde Manevi Bakım araştırma ve pratiğini yaptı. Hålen, 2005 ten itibaren Amsterdam VU (protestan) Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş bulunan, İslam İlahiyat merkezinde Öğretim Üyeliği yapmaktadır.

Detay...

YRD. DOÇ. DR. ERKAN KAVAS

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Lisans, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalında ‘Stresle Başa Çıkma-Dini Tutum İlişkisi’ konulu tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlayan Kavas, aynı üniversitede öğretim üyeliği görevinde bulunmaktadır.

 

Detay...

İLKE HARPUTLU

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Lisans mezunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi İlke Harputlu, tez aşamasındadır.

Detay...

YRD. DOÇ. DR. ZUHAL AĞILKAYA ŞAHİN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu, Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi Yüksek Lisans mezunu Zuhal Ağılkaya Şahin, Marmara Üniversitesi Din Sosyolojisi bölümünde "Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Dini Danışmanlık: Teori -
Eğitim - Uygulama" konulu tezini tamamlayarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Din Bilimleri, Din Psikolojisi ABD öğretim üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Detay...

AYNUR YUMURTACI

Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans mezunu, Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans mezunu Aynur Yumurtacı, İstanbul Üniversitesi'nde aynı bölümde doktora tez aşamasındadır. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmakla beraber başlıca ilgi alanları; sosyal politika, çalışma ekonomisi, demografi, nüfus, yaşlanma, yaşlılık, sosyal bakım ve beyin göçüdür. İyi derecede İngilizce ve temel seviyede İspanyolca bilmektedir.

Detay...